fakta om mur og betong

vedlikeholdsfritt

Vedlikeholdsfritt

Utfører du konstruksjonene og detaljene riktig, kan byggene stå like fint i hundrevis av år. Så godt som alle de flotteste byggverkene vi reiser verden rundt for å beundre er bygget i disse materialene, og de fleste er like fine selv etter århundrer, ja til og med årtusener.

bestandighet

Glem vedlikeholdet av fasaden i 40 - 50 år

Bygger du i mur eller betong, og sørger for riktige bygningsmessige og håndverksmessige detaljer, kan du glemme utvendig vedlikehold i mange år. Mens pusset mur kanskje må gåes over etter 20-25 år, vil enbetong eller teglfasade stå like bra selv etter 40 til 50 år. Les mer om mur, betong og vedlikehold under "Artikler" på denne...Les mer...

God betong er bestandig

Med "god betong er bestandig" mener vi at en betongkonstruksjon skal ha den levetid den er planlagt for, uten nødvendige og kostbare vedlikeholdsarbeider. Med dagens kunnskap er dette fullt mulig. Rent samfunnsmessig dreier det seg om besparelse av virkelig store beløp.Les mer...

Tetthet er hovedparameter

Betongens evne til å motstå nedbrytende krefter er i vesentlig grad avhengig av motstandsevnen til å transportere fukt og aggressiver, med andre ord tetthet/porøsitet. I betong som i andre steinmaterialer er det det tetteste materialet som er mest bestandig. Betongens tetthet er i vesentlig grad styrt gjennom valg av og komponering av delmaterialer. Flere andre ledd i...Les mer...

Armeringskorrosjon

Kort og godt: Hvordan minimere faren for armeringskorrosjon? Sikre god overdekning Unngå tvilsomme materialer, spesielt slike som tilfører klorider Lavt v/c-tall God konstruktiv utforming God utstøpning og etterbehandling Tilstandskontroll Armeringskorrosjon er årsaken til de fleste større skader på betongkonstruksjoner.Les mer...

Kommuner uten oversikt over vedlikeholdskostnadene

Norske kommuner har ikke oversikt over hvor mye de bruker på vedlikehold av skoler og andre bygg. Det bidrar til at den kommunale eiendomsmassen forfaller ytterligere. Nå skjerpes kravene til rapportering. - Kommunene har en eiendomsmasse verd rundt 500 milliarder kroner. Når mange av dem nedprioriterer vedlikeholdet, er det en dårlig forvaltning av fellesskapets verdier.Les mer...

Alkalibestandighet

Kort og godt: Hvordan fjerne faren for alkalireaksjoner? En av følgende forutsetninger må tilfredsstilles:Les mer...

Kjemisk bestandighet

En riktig proporsjonert betong framstilt av bestandige tilslagsmaterialer, og gitt en god etterbehandling (herding), vil fungere tilfredsstillende under de fleste påkjenninger av kjemisk og mekanisk natur. Det vil imidlertid finnes miljøer hvor selv den mest motstandsdyktige betong vil brytes ned etter relativt kort tid.Les mer...

Bestandighet

For byggherren vil det være en viktig forutsetning at det valgte byggematerialet beholder sin styrke og sitt utseende over den forutsatte livslengde uten store vedlikeholdsutgifter. Betong har gode forutsetninger for å tilfredsstille dette og har tradisjonelt blitt oppfattet som et nærmest evigvarende og vedlikeholdsfritt materiale. Senere års erfaringer har vist at dette...Les mer...

Frostbestandighet

Kort og godt: Hvordan kan man redusere faren for frostskader? Lavt v/c-tall: · v/c<0,60 i rent vann, moderat vannmetning · v/c<0,45 i rent vann, høy vannmetning · v/c<0,45 eller 0,40 i kombinasjon med salt God luftporestruktur: · Bruk godkjente L-stoff · Tilstrekkelig høyt luftinnhold 4-5% God utstøping og etterbehandling. Les mer...