Farget betong

Farget betong

inspirasjon

inspirasjon

Fot
Bayferrox 130C, høvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayer kromdioksyd GN, uhøvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayer kromdioksyd GN, høvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayerferrox 920C, uhøvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayerferrox 920C, høvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayerferrox 330C, uhøvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayerferrox 330C, høvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayerferrox 130C, uhøvlet, Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Bayerferrox 130C, høvlet, Se bygget og opplev flere bygg