fakta om mur og betong

råtner ikke

Råtner ikke

Til tross for enorme fuktskader på vår bygningsmasse hvert eneste år, fortsetter vi å benytte organiske byggematerialer i sterkt fuktutsatte soner. Under fuktsikkerhet på disse sidene kan du lese mer om dette, og hvordan du kan unngå fuktskader.

fuktsikkerhet

Livsfarlig muggsopp trives på fuktig papir

En muggsopp som bl.a trives på fuktige tapeter og gipsplater, utvikler giftstoffer som kan være dødelig for mennesker. Foto over: Her er pappen som lå under vannskadet parkett angrepet av muggsopp. Les mer...

Anvisning for bygging av våtrom i mur og betong

Et stort omfang fuktskader i våtrom de sist årene har skapt behov for alternative materialer og løsninger. Mur-Sentret har derfor utarbeidet en anvisning for våtrom i mur og betong. Anvisningen er spekket med beskrivelser og detaljer, og bør være en kjærkommen hjelp for dem som er opptatt av å bygge med bestandige materialer. Anvisningen finner du...Les mer...

Velegnet til våte rom

Mur og betong har generelt meget god bestandighet mot fuktpåkjenninger og inneholder ikke bestanddeler som gir grobunn for mugg og sopp. Mur- og betongkonstruksjoner er i tillegg dimensjonsstabile og beveger seg relativt lite som følge av fukt- og temperaturvariasjoner, og er derfor meget velegnet i våte rom.Les mer...