Prosjekter

 

_____________________________________________________________________________

Miljøhandlingsplanen for betong

For å føre eksisterende resultater og prosjekter videre, har betongbransjen etablert en felles handlingsplan for å bedre miljøvalg i bygg og anlegg. Handlingsplanen er etablert med et sett miljøtema som det jobbes målrettet og felles om, deriblant BREEAM og miljødokumentasjon, gjenbruk og termisk masse.

_____________________________________________________________________________

Belegningssteinsgruppen

Norsk Belegningsstein er et samarbeid mellom Aaltvedt Stein, Asak Miljøstein, Multiblokk, Lintho Steinmiljo AS, Norcem og Byggutengrenser.

Norsk Belegningsstein skal inspirere til økt bruk av belegningsstein, spre informasjon om riktige tekniske løsninger og sikre korrekt utførelse ved legging av belegningsstein-

______________________________________________________________________________

BETONGstudio

Byggutengrenser og BRUKdesign samarbeider om drift av BETONGstudio som
ligger sentralt ved Enerhaugen i Oslo. BETONGstudio er et samlingssted for alle
som vil vite mer om betongens mange uttrykksformer og inspirere til gode synlige
betongoverflater.
Samlingsstedet er fylt med en utstilling av gode eksempler på betongoverflater
gjennom lett tilgjengelige støpeprøver, eksempler på overflater, etterbehandlinger
og gode veiledninger. Samtidig er BETONGstudio tilrettelagt for praktisk innføring i
bruk av betong under veiledning av BRUKdesign. Det holdes kurs og seminarer for
å dele kunnskap om materialet.
BETONGstudio skal være et naturlig sted der prosjektgrupper kan møtes for å
diskutere seg fram til løsninger for vegger, tak og ikke minst gulv i betong.

_____________________________________________________________________________

Norsk puss- og mørtelforening

Norsk Puss- og Mørtelforening ble etablert i 1982 og har i dag 12 medlemmer. Driften finansieres i sin helhet av medlemmene. Sekretariatet for foreningen er fra januar 2014 lagt til Byggutengrenser.

_____________________________________________________________________________

Rådgivende ingeniører mur

Murbransjen ønsker å styrke kompetansen hos rådgivende ingeniører rundt dimensjonering av murverk.
Som et ledd i dette tilbyr bransjen gjennom Byggutengrenser og Norsk Murforum en kursserie under betegnelsen «RIMUR» for rådgivende ingeniørbedrifter som ønsker å bygge opp evt. øke kompetanse innenfor dimensjonering og prosjektering av mur.

_____________________________________________________________________________

Bygg-i-tegl

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

_____________________________________________________________________________