fakta om mur og betong

lagrer varme

lagrer varme

Ved å utnytte de tunge materialers termiske masse er det mulig å oppnå hele 15% besparelse på energien for oppvarming og hele 40% av kjøleenergien i næringsbygg. Ja, man kan sågar droppe hele kjøleanlegget. Spart energi er spart miljøbelastning og CO2-utslipp.

termisk masse

Utnyttelse av termisk masse - varmelagringsevnen

Se video om hvorledes man kan utnytte varmelagringsevnen eller den termiske masse. Se her hvis du ikke får spilt videoen...

Slutt på glasspalasser

Energiforbruket i nye bygg skal kuttes kraftig og reduseres med gjennomsnittlig 25 prosent ifølge nye skjerpede krav. – Det betyr slutten for ”glasspalasser”, sier rådgiver Frode Olav Gjerstad i den statlige energibedriften Enova. Han understreker at de nye tekniske forskriftene ikke betyr at design må vike for miljø. De nye kravene vil imidlertid...Les mer...

Varmeisolasjon, mur og betong

Vanlig betong og tegl har stor varmelagringskapasitet, men har dårlige isolasjonsverdier og må tilleggsisoleres Produkter og løsninger med lettbetong har lavere varmelagringskapasitet, men har i seg selv gode varmeisolerende egenskaper, og kan i nødvendig tykkelse gi tilstrekkelig varmeisolasjon uten bruk av separate isolasjonssjikt. Ikke minst har porebetong gode,...Les mer...

Sunn, økonomisk kjøling

- Mange som ikke benytter seg av passiv kjøling bruker mye energi unødvendig, sier Mads Mysen, forsker ved Byggforsk. Riktig temperatur er avgjørende for helse, trivsel og produktivitet. Lavere temperatur betyr at vi oppfatter luften som friskere. I varme perioder er det viktig å kjøle luften for å oppnå riktig temperatur. ForskningLes mer...

veileder

Bygg i tunge konstruksjoner er energibesparende

Ved å bygge i tunge konstruksjoner kan man spare betydelig energi. Mur og betong tar vare på energien og reduserer energibehovet både til oppvarming og kjøling. Betydelig energisparing kan oppnås ved riktig bruk av tunge materialer og konstruksjoner i bygg.Les mer...

Betong for energieffektive bygninger

Termisk masse er for mange et ukjent begrep. Varmelagringsevne er nok langt bedre kjent. Men hva er det, og hvordan kan man utnytte denne egenskapen hos de tunge byggematerialene? I denne trykksaken forsøker vi å forklare prinsippene og mulighetene som ligger i utnyttelsen av mur og betongs varmelagringsevne både for å spare enrgi til oppvarming og til...Les mer...