inspirasjon

Velg kategori

Uthus i tegl

Sted: Ullern, Oslo, Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Carl-Viggo Hølmebakk, Byggeår: 1995

Veggtype: Halvsteins bærende murverk

Stein: Rød glatt tegl

Forband: Løperforband med 1/2-steins sprang

Uthuset er bygget i tilknytning og i hagen til en enebolig fra 1953. Det er oppført på en forholdsvis trang del av tomten mot nord som er omgitt av fjellknauser og furutrær. Uthuset, som er i tre etasjer, inneholder generell lagerplass, hageredskaper og øverst et lite verksted.
Hovedkonstruksjonen er en ½ steins teglsylinder med radius 2 meter. Den runde formen har naturlige, stabiliserende egenskaper som muliggjør bygging av den tynne teglveggen i 6,5 meters høyde. Taket består av to parallelle bærebjelker i laminert tre, som ved hjelp av hengende bærekonstruksjoner bærer andre og tredje etasje i uthuset, som en tesil i en tekopp. Den pivot hengslete treporten følger byggets kurvatur. Den «låner» sin estetikk fra teglets tektonikk idet den vertikalt benytter prinsippet om stabling og horisontalt prinsippet om fletting. (Norsk Murarkitektur).

Uthuset er presentert i  boka "Norsk Murarkitektur"


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong