inspirasjon

Velg kategori

Udland kirke

Sted: Haugesund, Arkitekt: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

Udland kirke

Adresse: Austrheimsvegen 60, Haugesund

Arkitekt: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
v/sivilarkitekt MNAL Thomas Brekke

Byggherre: Kirkelig Fellesråd i Haugesund v/ kirkevergen
Leder av byggekomiteen: Knut Meland

RIB: Procon AS v/Arne Gillesvik og Kjell Ekornrud (byggeleder)

Entreprenører:
Mur: RB Johannesen AS v/Bernt Johannesen
Blikk: Aa. Oddenes eftf. AS v/ Jostein Økland
Betong og stål: GL Prosjektservice AS
Tømrerarb: Haaland & Thuestad AS

Tegl: Optiroc as (lys oker ru fra Bratsberg Teglverk)

Murmørtel: Vestnorsk mørtel as (gjennomfarget mørtel)

Byggeår: 2002

Areal: 1.285 m2


Konstruksjon:
Bygget er fundamentert på undersprengt fjell. Takkonstruksjonen over kirkerommet har hovedbæring via søyler og primærdragere i stål som går i byggets lengderetning.

Hoved-spennet i kirkerommet er løst via to fagverksdragere skjult i forbindelse med sprang i takflaten, mens bæringen langs yttervegg er ivaretatt via stålsøyler og -bjelker skjult i murverket.

Murveggene i frontpartiet, som er de høyeste, er diafragmavegger. Sidefløyene er i vertikalarmert murverk, mens resterende vegger er skallmurvegger som er forankret til stålsøylene for takbjelkene.

Veggene er avstivet i topp via takskiven og kryssavstivinger i veggene.

Overflater:
Murveggene er murt med gjennomfarget mørtel, tilpasset den gule steinen. Kirkerommet og kirketorget har fuget tegl innvendig, kombinert med hvit pusset fondvegg.

Teglen er også delvis trukket ut og benyttet som utvendig forblending i veksel med mørk og lys malt trekledning. Utvendig har kirkerommet hvitpusset overflate.

Him-ling i kirke-rom og torg er todelt, med helsparklet hvitt midtparti og lys panelhimling på sidene.
Kirkeromstaket og alle gesimser er tekket med patinert reihnzink.

Kirken ble presentert i MUR 1-2004. For sitt arbeid med Udland kirke, ble Arkitektkontoret Brekke Helgeland tildelt Nordisk Platepris for arkitekter. Prisen består av 100.000 SEK.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong