inspirasjon

Velg kategori

Trøndelag folkemuseum

Sted: Trondheim, Arkitekt: Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS

Trøndelag folkemuseum

Adresse: Sverresborg Àlle 11, Tronheim

Byggherre: Trøndelag Folkemuseum

Arkitekt: Telje- Torp- Aasen Arkitektkontor AS, v/ Fredrik A.S Torp og Torstein Lømo, begge siv. ark. MNAL
Medarb.: Camilla Dalen Moneta og Jenny Woytuk, begge siv. ark. MNAL

Interiørarkitekt: Telje- Torp- Aasen Arkitektkontor AS, v/Torstein Lømo og medarb.: Anna Bolneset, begge siv. ark. MNAL

Landskapsarkitekt:. Hans Kjærem, landskapsark. MNLA

Rådg. ing. byggtekn.: Grøner Trondheim AS

Prosjektledelse: Siv. ark. Karl Knudsen AS, v/ Svein G. Mogseth

Byggledelse: Siv. ark. Karl Knudsen AS, v/ Knut T. Skjerve

Entrepriseform: Delentrepriser

Mur-, puss- og flisarb.: Murmester Roar Rønning AS

Prod. Murstein: Optiroc AS, Bratsberg Tegl

Prod. murmørtel/ puss: Trondheim Mørtelverk,
innvendig: systemmørtel (Optiroc)

Byggeår: 1998- 99

Brutto arel: 3.500 m2


Kontruksjon: Søyler/ dekker i betong, dels plasstøpt, dels hulldekkeelementer. Kàfedelen har yttervegger i skallmur. Natursteinsveggen har bærende bakvegg i betong, isolasjonsplater og massiv blokkstein med fylte fuger.

Materialer: Det er brukt bestandige materialer med egenkarakter og lite vedlikeholdsbehov. Hovedmateriale i yttervegger er lys oker tegl. Utvendig og gjennom vrimlehallen er den sekkeskurt med farget mørtel som i fugene.

Teglveggene i kàfedelen er innvendig slemmet med gjennomfarget tynnpuss. En rustikk kontrast til teglverket er natursteinsveggene av trøndersk blokk- bruddstein.

Bygget ble presentert i MUR 1-2000.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong