inspirasjon

Velg kategori

Tett småhusbebyggelse

Sted: Vålerenga, Oslo, Arkitekt: Arkitektskap AS, v/ siv. ark. MNAL Asle Strøm

Adresse: Vålerenggata 26 A, 0658 Oslo

Byggherre: Ingeborggt. 4 AS v/ Jens Strøm

Medarb.: siv.ark MNAL Henrik Nømm

RIB: Serim og Hultgreen AS v/ Helge Seim

Konsulent murverk: Mur-Sentret/Optiroc AS

Prosjektledelse: Arkitektskap AS

Hovedentreprenør: Hasle Entreprenør AS

Murmester: Georg Andresen & sønner AS
Leverandør tegl: Optiroc a.s

Areal: 750m2 brutto, inkl. garasje. Totalt 556,2 m2 BRA:
3 stk 3-roms (64–73 m2), 3 stk 4-roms (108–122 m2)

Byggeår: Ferdigstilt 2002


Konstruksjon: Bærende murverk ble valgt pga. gode egenskaper både mht. energibruk, inneklima, brann- og lydforhold. De diffusjonsåpne ytterveggene fungerer varme- og fuktregulerende.

Leilighetsskillende
konstruksjoner er utviklet mhp. lydegenskaper i tråd
med dagens forskrift. Lydegenskapene til ferdige konstruksjoner er målt med tilfredstillende resultat.

Materialer: Yttervegger: Lys oker struktur teglstein utvendig og Leca finblokk (12,5 cm) innvendig. Konstruksjonen har 150 mm mineralull i hulrommet og en luftspalte for drenering av fukt.

Innvendig overflate er pusset med kalkpuss, som i oppholdsrom er etterbehandlet med silikatmaling.

Leilighetskillende vegger – murte dobbeltvegger i
1/2-steinstegl med mineralull i hulrommet – er utformet sammen med lydkonsulent. Veggene er stort sett ubehandlet.

Dekker: 20 cm hulldekker med 40mm Optiroc sparkelmasse med trinnlyddemping og innstøpte rør for gulvvarme. Oppholdsrom har parkett, våtrom har keramiske fliser.

Energisystem: Vannbåren gulvvarme. En varmepumpe henter varme fra to «jordvarmebrønner» som er boret ca 100 m ned i fjell. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning styres fra ventilatorskap over komfyr.

Leilighetene i 2. etg. har naturlig ventilasjon, med lufteklaff over dør i 1. etasje og lufteluker i overlys.

Bygget ble presentert i MUR 4-2003.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong