inspirasjon

Velg kategori

Tallhall - Meteorologisk institutts nye databygg på Blindern

Sted: Oslo, Arkitekt: Pir II arkitektkontor AS, Byggeår: 2010

BTA: 1.471 kvm

Byggherre: Meteorologisk institutt
Byggentreprise:  Eide Entreprenør AS
Prosjektledelse: Sohlberg & Toftenes AS
LARK: Arkitekturverkstedet i Oslo AS
RIB: Dr. Techn. K. Apeland

Lavkarbon betong: Meteorologisk institutts nybygg er et toetasjes bygg i tilknytning til instituttets eksisterende kontorer. Første etasje er en datahall der vanlig betong er erstattet med lavkarbon betong.
 
Norcem har over flere tiår hatt fokus på miljøvennlig produksjon og utvikling av sine sementer både kvalitets- og miljømessig. Med utvikling av lavkarbonsementen, ønsker Norcem å ta ett steg videre i retning av enda mer miljøriktige betongløsninger. Sementen som er benyttet har 50% reduksjon i CO2-utslipp i forhold til 90-tallets sementer, og er laget av klinker (sementens hovedbestanddel) produsert med bruk av en høy andel klimanøytral brensel, 30% flygeaske og 5% kalkmel.
 
Tilbakemeldingene fra støpeprosessen har vært svært positive med god framdrift på byggeplass og lavkarbonsementen har gitt fine overflater med svært lite porer.
 
Les mer om bygget og se flere bilder på bygg.no og opå futurebuilt.no

 


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong