inspirasjon

Velg kategori

Stokka Kirke

Sted: Stavanger , Arkitekt: Stavanger kommune, Stavanger eiendom, Prosjektavdelingen v/ Laila Løhre

Stokka Kirke

Adresse: Christian Skredsvigs vei 23, 4023 Stavanger

Byggeår: 2001-2002

Byggherre: Stavanger kirkelige Fellesråd

Areal: Brutto: Nybygg 848 m 2, derav 328 m2 kjeller (råbygg)

Kunstnerisk utsmykn.: Per Odd Aarrestad

Prosjektledelse: Stavanger kommune, Stavanger eiendom, Prosjektavdelingen v/ Sigmund Rege

RIB: Bygg-Kon AS

Byggeledelse: Multiconsult AS

Entreprenør: Kvia AS (Grunn- og betongarbeder)

Murmester: Vest Mur AS

Prod. teglstein: Optiroc. Produkt: B2110 Bratsberg Ru Rød m/ fargespill. Normalformat.

Prod. murmørtel: Produsent: Mørtelverket Forsand A.

Produkt: Mur & Puss kl B.

Konstruksjon:
Fundamenteringer på eksisterende grus- og siltmasser med utgraving for kjeller under deler av bygget. Kjelleren og dekket over denne er i plasstøpt betong. Det nye kirkerommets yttervegger er i bærende tegl, diafragmakonstruksjon.

En 4,5 m høy gitterdrager er murt inn i overgangen mellom det nye kirkerommet og eksisterende del hvor menighetssalen ligger. Øvrige yttervegger har bærende konstruksjoner i stål.

Prefabrikert betongdrager over felt med glassbyggesten i våpenhus. Utvendig og innvendig er drageren kledd med teglsteinsfliser kappet på stedet.

Gitterdragere med opplegg på stålsøyler og betongvegg bærer stålplatetaket i kirkerommet. For øvrig selvbærende stålplatetak i den lave del av bygget.

Materialer:
Tegl er brukt på ytter- og innervanger i kirkerommet, bortsett fra fondvegg for kunstnerisk utsmykning som er utført i betong. Innvendige vegger i meninghetssal og kirkerom er slemmet og malt med silikatmaling.

I den lave fløyen som rommer bifunksjoner, er ytterveggene oppført som teglforblendede stendervegger. Kompakte tak av korrugerte stålplater og folietekket isolasjon. stålplatene er underkledd med Conlit.

Himling i kirkerom av gips underkledd med spiler i tre. I menighetssal perforert gipshimling. Gulv er i sort betong, slipt og oljebehandlet. Betongflis type Acapulco Nero i diagonalgang og på alterpodiet.

Teknisk anlegg:
Kirkerom og menighetssal er ventilert etter fortrengningsprinsippet. Ventilasjonskamre er murt inn i skallmurveggene. Øvrige rom er ventilert etter omrøringsprinsippet med tilførsel og avtrekk over himling.

Tekniske rør i kjeller. Direkte elektrisk oppvarming med varmekabler i kirkesal, våpenhus og vestibyle. I øvrige rom benyttes panelovner.

Bygget ble presentert i MUR 1-2003.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong