inspirasjon

Velg kategori

St.Hallvard kirke & kloster

Sted: Oslo, Arkitekt: Kjell Lund og Nils Slaatto, Byggeår: 1966

Adresse: Enerhauggaten 4, Enerhaugen, Oslo

Byggherre: Oslo Katolske Bispedømme

Materialer:  Klinkerbrent teglstein og ubehandlet betong

Priser: Sundts premie 1966-69; Houens fonds diplom 1975

Dette var ett av byggene professor, sivilarkitekter MNAL Kjell Lund og Nils Slaatto fikk Milleniumsprisen for i år 2000.

Byggene ble presentert i MUR 4-1993 og i 4-2000 i forbindelse med Murverksprisens Milliniumspris 2000.

Bygget ble presenter i boka Norsk Murarkitektur 2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanskje er 2000 år gamle Pantheon i Roma et slikt universelt gudshus. Og Urnes stavkirke et annet. I mine øyne har også katolske St. Hallvard, innviet i 1966, dette makeløse preg av tidløs skjønnhet og eksistensielt nærvær.
Opplevd utenfra, paradoksalt plassert mellom de avvisende høyblokkene fra begynnelsen av 60-årene, gir fransiskanernes klosterkirke et nøytralt inntrykk. Det kubiske volumets enkle murstens- og betongfasader ble bestemt av de dominerende bomaskinene til OBOS, men inne i kvadratet ligger det en betagende rotunde, et makeløst sirkelformet kirkerom med en omvendt kuppel, og dette arkitektoniske grep - himmelen som senker seg mot menigheten - gjør St. Hallvard til et unikum i vår byggkunst. Følelsen av å bevege seg inn i en mystisk hule er påtakelig. Som ateist kommer jeg dit med mine motforestillinger, men gripes hver gang av det ærverdige interiørets stillhet og estetiske fullkommenhet. Jeg blir rørt. Arkitekturens magi gjør meg ydmyk, jeg slår meg ned på en av benkene i halvmørket og lar tankene vandre mens dagslyset siver inn gjennom de små åpningene rundt meg. Enestående

At det nå er kommet en egen bok om St. Hallvard-huset, med den dyktige arkitekturfotografen Jiri Havrans bilder, 40 år etter at arkitektparet Lund og Slaatto begynte å skissere på byggverket, er derfor ingen overraskelse. St. Hallvard er allerede blitt et bygningskulturelt ikon, eller som Christian Norberg-Schulz skriver i sin innsiktsfulle omtale: Kirken på Enerhaugen innledet «en ny fase i etterkrigstidens arkitektur, der uttrykk og mening fikk primær betydning». Selv forklarer Kjell Lund, som var prosjektansvarlig og fikk ideen til det hengende taket, at en konvensjonell kuppel var «utenkelig i relasjon til høyblokkenes topografi», og resultatet ble et rom med «en sterkt introvert karakter med appell til refleksjon, meditasjon og fordypelse».
Det hender altså at en bygning blir noe annet og mer enn summen av sine fysiske bestanddeler. Vi har en håndfull slike enestående byggverk her i landet og St. Hallvard kirke og kloster, reist i den hellige Frans fra Assisis spartanske ånd, var et lykketreff som inntraff på tegnebordet til de unge og kreative arkitektene Lund og Slaatto, etablert i 1958, det året de tok fatt på oppgaven de hadde fått av Oslo katolske bispedømme.

Anlegget:
Anlegget har tre seksjoner: klosteret, menighetshuset, og kapellet, og de omslutter det sentrale kirkerommet. Bygningen er i tre etasjer og er bygget av teglstein og betong som overalt, både utvendig og innvendig fremtrer med sin ubehandlede overflate. Den er delt i tre volumer som omslutter et sirkulært kirkerom overdekket av et nedhengende betongtak. De tre volumer inneholder henholdsvis kapell, menighetssal og kloster med prestekontorer. Anlegget er tildelt Houens fonds diplom i 1975.

Kirken:
Kirken vakte meget stor oppmerksomhet i fagkretser da den sto ferdig i 1966 og er belønnet med flere arkitekturpriser. Utenfra er bygget firkantet, strengt og innadvendt. Men midt i ligger kirken, den er sirkelrund og pakket inn i den firkantede klosterbygningen. Rommet er dekket av et skall som henger ned og gir laveste høyde der det tradisjonelt er høyest. St. Hallvardkirke menighetskirke for Oslo østre katolske menighet, og drives av fransiskanerne. I Mariakapellet blir sakramentet oppbevart.

Klosteret:
Klosteret har kanselli, oppholdsrom, gjesterom og celler.
Menighetshuset
Menighetshuset har menighetssal, kontorer for Fransiskushjelpen, leserom og møterom.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong