inspirasjon

Velg kategori

Sørenga

Sted: Oslo, Arkitekt: LPO, Jarmund/Vigsnæs, MAD og Kari Nissen Brodtkorb as

Tiltakshaver - Sørenga Utvikling KS
Byggeår: 2013-2015

Etter at Oslos havnemyndigheter frigjorde Sørenga-utstikkeren for ny utvikling av bebyggelse, offentlige rom langs kaikantene og store grønne friarealer, er politikernes visjon om Fjordbyen i ferd med å oppfylles.

Utbyggingen vektlegger arkitektur, miljø og byggeteknisk kvalitet Med Operaen og Bjørvika som naboer, vil  det ferdige utbygde Sørenga gi hele byens befolkning et bredt tilbud av aktiviteter og opplevelser.

Blant 47 søkere ble det valgt ut 4 kontorer med erfaring fra gjennomføring av større boligprosjekter med høy arkitektonisk kvalitet, samt høy kompetanse innen miljø. Det ble lagt vekt på sette sammen et team som i fellesskap kunne skape en helhet med variasjon i det arkitektoniske uttrykket på Sørenga.  Sørenga Utvikling fant i fellesskap med arkitektene frem til en felles teglstein produsert i Tyskland. Teglsteinen har en særegen karakter og er produsert spesielt for prosjektet.

Følgende arkitekter er involvert i utbyggingen på Sørenga:

  • LPO
  • Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL i samarbeid med 4B Arkitekter AS og  Context as
  • Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb as
  • MAD as

Fordelt på åtte byggetrinn kommer det totalt 760 leiligheter på Sørengutstikkeren.  Generelt for alle byggetrinn og leiligheter er nærheten til sjø og vann. Ved inngangen til Sørenga anlegges en kanal som i utvider seg mot vest.   

En rett kanal bygges også mellom de fire innerste og de fire ytterste byggetrinnene. På vestsiden anlegges en havnepromenade i 20 m bredde. På østsiden blir havnepromenaden 10 m bred.  Næringslokalene vil befinne seg i 1. etasje, de fleste mot havnepromenade vest og ytterst på utstikkeren.

KvartalD1b-2 (1.byggetrinn) – LPO arkitekter ble presentert i mur+betong 2/2012

Flere bilder av prosjektene kommer!

 Kilde:  Sørenga.no


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong