inspirasjon

Velg kategori

Realfagbygget, NTNU

Sted: Trondheim, Arkitekt: Narud-Stokke-Wiig AS i samarbeid med HUS sivilarkitekter MNAL

Adresse: Realfagbygget ved NTNU, Gløshaugen, Høgskoleringen 5, 7491 Trondheim

Byggherre: Statsbygg

Oppdragsgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet (KUF)

Bygget: 1996 - 2000

RIB: Reinertsen Engineering ANS

Entreprenør: Betong og utvendige tømrerarbeid - AF Anlegg – PEAB

Betongprodusent:
Hvit betong: NorBetong AS
Annen betong: Unicon AS

Byggeår: 1997

Materialer: Betong


Hovedelementet i fasadeoppbyggingen er den utstrakte bruken av hvit, plasstøpt betong, flatene er oppdelt i et platemønster med synlige konuser, som avspeiler styrke og renhet, og binder de andre volumene og materialene sammen til en helhetlig komposisjon.

Eksponert hvit betong omkranser de mellomliggende bygnings-volumer, ved å avslutte bygningselementet i vest med en krum, gjennomhullet form og en vegg i den østligste hovedfløyen, bundet sammen av trappetårn og felles gesims i hvit betong.

Hovedfløyene er videre kledd med matt og skåret gulhvit travertine fra Tivoli/ Roma, festet via skinner på underliggende luftet platesystem.

Ubehandlet teak i vindusrammer og åpninger vil sammen med travertinen være en «levende» fasade som forandrer karakter og farge over tid, og som vil gi mindre variasjoner, avhengig av forskjellig eksponering mot vær og vind.

Rammer og vinduselementer, samt inntrukne veggpartier i de hvite betongflatene, er også kledd med teak, slik at treverket er med på å binde komponentene sammen.

De funkis-inspirerte tverrblokkene er behandlet med gjennomfarget puss, jordfarget rustrød og matt høstgul, og har ellers vesentlige innslag med aluminiumsprofiler som fast solavskjerming.

For øvrig består vesentlige elementer i fasa-dene av konstruktive og opphengte glassystemer/curtainwall, som på ettermiddagen og kvelden fremstår som store opplyste volumer mot uteverdenen.

Delte prisen Betongtavlen 2000 med Ivar Aasen-tunet.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong