inspirasjon

Velg kategori

Øvre Sund bru

Sted: Drammen, Arkitekt: Nuno Arkitektur , Byggeår: 2011

(tidl. Bovim-Fuglu-Svingen Arkitekter)

Byggherre: Statens vegvesen Region sør

Betong: Unicon

Brua fra Grønland til Hamborgstrøm er en del av Vegpakke Drammen og det siste prosjektet i Sentrumsringen

Les mer på bygg.no


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong