inspirasjon

Velg kategori

Østbanehallen

Sted: Oslo, Arkitekt: Mellbye Arkitekter AS, Byggeår: 2015

Byggherre: Rom Eiendom A
Arkitekter: Mellbye Arkitektur Interiør AS
Prosjekterende:
Aase Byggeadministrasjon AS
Rådgivere og konsulenter:  ÅF-Norge AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Norconsult AS, Høyer-Finseth AS
Entreprenører: AF Bygg Oslo AS, RivTec AS, Lys og Varme AS, Pronova AS, GK Norge AS, SRO AS, Oslo Oppmåling AS
Areal: 8800 kvm
Prosjektperiode: Oktober 2013 - februar 2015


Mellbye Arkitektur Interiør AS står bak utformingen av nye Østbanehallen. Arkitektene har hatt et mål om å ivareta byggets historiske kvaliteter, samtidig som de har lagt til nye, moderne elementer.

Prosjektansvarlig: Ajas Mellbye Partner/ Siv. Ark MNAL
Prosjektleder :     Anna- Karin Bjørk Siv. Ark MNAL
Medarbeidere :     Silje Hustad Widing Siv. Ark MNAL, Geir Arne Becker Aspenes Siv. Ark MNAL, Malin Ekberg Arkitekt MAA, Oddvar Kalviknes Siv. Ark MNAL, Christoffer Angell Int. Ark, Sebastian Gulliksen Stokkebokjær Arkitekt MNAL


Det siste halvannet år har Østbanehallen gjennomgått en ny og omfattende oppgradering for å stå i stil med den fantastiske kulturarven bygget bærer med seg. Helt siden det første jernbanebygget i enden av Karl Johan så dagens lys i 1854, har det vært preget av en rekke ombygginger av ulik karakter.
 
Under Østbanehallens glasshvelv har Mellbye Arkitektur Interiør AS skapt et landskap i grenselandet mellom interiør- og eksteriørarkitektur. Et rom som riktignok er innebygget, og under tak, men som samtidig har slike dimensjoner at det oppleves som et eget univers.
Etter ombyggingen rommer hallen ni nye spisesteder, dagligvarebutikk, spesialbutikker, Visit Oslo og Hotell.
 
De arkitektoniske løsningene er av en slik art at de trekker linjer tilbake til jernbanens ungdom i det man aner de gamle vognsettene i salgsbodenes lineære plassering. Forstyrrende elementer og uoversiktelige soner er fjernet i den gamle toghallen, og det er satt inn forenklede strukturer for å forsterke hallens opprinnelige konstruksjon som hovedinntrykk. Materialene er brukt på en slik måte at de vil patineres over tid og sømløst føye seg sammen ned den originale konstruksjonen. Med kunnskap og respekt for opphavet har arkitektene søkt å ivareta hallens sjel, samtidig som de har gitt rommet nytt hjerte.
 
På samme måte som Mellbye Arkitektur Interiør AS moderniserte Ekebergrestauranten og brakte den inn i vår tid, har arkitektene gjort Østbanehallen til et moderne byrom for mennesker som skal handle, spise, reise eller bare oppleve den nye hallens puls under glasshvelvet. (Tekst: Mellbye Arkitektur Interør AS)

Les mer om prosjektet her:
Rom Eiendom
Mellbye Arkitektur Interør AS
Bygg.no


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong