inspirasjon

Velg kategori

Norsk Skogmuseum - Sentralhallen

Sted: Elverum

Museumsbygget på 5100 m2 er tegnet av Arendalsarkitektene Duus, Fiane og Thorstensen, og sto ferdig i 1971.  Nybygg med 5100 m2 areal fordelt på tre plan. Bygningen rommet utstillingshaller, kontorer, resepsjon, garderobe, foredragssal, verksteder, magasiner og arkivrom. Sentralhallen ble bygget som en del av 1. byggetrinn

I 1979 ble et tilbygg til kontorfløyen, med blant annet auditorium og bibliotek, ferdigstilt.

I perioden 1991-93 ble museumsbygningen utvidet med 5800 m2 fordelt på tre plan mot vest og et kunstgalleri i tilknytning til et utvidet resepsjonsområde. Den nye vestfløyen rommer kontorer, verksteder, magasiner, restauranten ”Forstmann”, samt et betydelig utstillingsareal.

I 2001 ble sentralhalen utbedret i forbindelse den nye faste utstillingen ”Tid for skog”  Bo Jonzon var scenograf for utstillingen og formgiver for endringene av sentralhallen.

Foto: Trond Opstad


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong