inspirasjon

Velg kategori

Monier-bygget

Sted: Skøyen, Oslo, Arkitekt: A-lab, Byggeår: 2015

Byggherre: Norwegian Property ASA

Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Størrelse: 25 500m2 BRA (31 400m2 BTA)

Miljø/energi-info:

  • Energiklasse A

Bygget ble presentert i mur+betong nr 2/2015.

Med passivhus-standard, energiklasse A og BREEAM-NOR klassifisering VERY GOOD er «Monier» et av byens grønneste kontorbygg.

På Skøyen i Oslo har bydelen fått et nytt grønt signalbygg på den gamle tomta til Oslo Monier- og Cementvarefabrikk. Bygget er en rasjonalisering av 4 separate bygninger til ett sammenhengende volum, som gir en mer effektiv bygningsmasse med høy arealeffektivitet og flere arbeidsplasser.

Trapping av volumene ivaretar viktige siktlinjer og gir gode solforhold til den verneverdige verkstedbebyggelsen og de smale gatene omkring. Forretninger og spisesteder på gateplan vil bidra til å vitalisere området omkring. (Kilde: A-lab)

Les mer om bygget her:


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong