inspirasjon

Velg kategori

Leiligheter Nordstrand

Sted: Solveien, Oslo, Arkitekt: Aepos arkitekter AS

Tett/lav Nordstrand

Arkitekt: Aepos arkitekter AS v/ Siv. Ark Anne Grete Hansteen, MNAL

Byggeår: 1999

Areal: 6 leiligheter tilsammen, ca 1080 m2 (inkl. garasjekjeller).

Entreprenør: Ingeniørbygg AS

Murkonsulent: Ingeniørplan AS, v/ siv. ing Jan Wergeland

Bygningskonsulent: NVK Gonsholt Skjerven, v/ Grete Drevvatne

Utvendig: Finsk tegl

Leverandør: Optiroc


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong