inspirasjon

Velg kategori

Kirken i Atlantida

Sted: Uruguay, Arkitekt: Eladio Dieste (1917-2000), Byggeår: 1959

En uforglemmelig opplevelse er denne kirken som ble bygget for fattige landarbeidere
i den lille byen Atlantida, 40 kilometer øst for Montevideo. Prosjektet begynte med
tanken om å bygge om en industrihall til kirke. Et interessant utgangspunkt, men det
ble med tanken.

Kirken er bygget av ett og samme material, teglsten med format 11 × 23 × 5 cm, i
gulv, vegger og tak. Grunnlinjen i langveggene er en rett linje. De sinusformede, ondulerende veggfl atene skrår 75 grader og har fast forbindelse med det dobbeltkrumme takhvelvet. Slik oppstår en stiv rammekonstruksjon hvor takbuens høyeste amplitude sammenfaller med ytterveggens
ytterste amplitude. Den enhetlige materialbruken, de omkransende, myke fl atene og det fi ltrerte
lyset, blandet med et indirekte lys nedenfra (bak alteret), gir rommet en sjelden omfavnende
karakter. Kirken ble bygget i 1959 og kostet den gang 250 norske kroner per kvadratmeter.

(Kilde: Einar Dahle, Norsk Muraktitektur)

Bygget er presentert i boka Norsk Murarkitektur, 2009


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong