inspirasjon

Velg kategori

ISI avfallanlegg

Sted: Bærum, Oslo, Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter As, Byggeår: 2012

Byggherre Bærum Kommmune

Utgangspunktet for prosjektet var å endre den eksisterende situasjonen på stedet, ikke bare til å fungere bedre, men hele konseptet for anlegget. Ved å vende tilbake til naturen både arkitektonisk og konseptuelt, vil den nye strukturen endre hele området. Et falmet bilde av en grå maskinpark som normalt karakteriserer avfallsanlegg, skal byttes ut med et spennende miljø som gir assosiasjoner til en sofistikert organisk maskin.
Designkonseptet er en symbiose av funksjon og sted: Isi er et selvforklarende og selvtilstrekkelig anlegg som vil gjøre nytte av sitt eget innkomne avfall, dvs. at resirkulert materiale blir brukt i konstruksjon og drift. På samme tid er det en fremtidsrettet unik arkitektur som rehabiliterer et gammelt og attraktivt kulturlandskap.

RRA Arkitekter As


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong