inspirasjon

Velg kategori

Holmenveien

Adresse: Holmenveien, Oslo

Byggherre: Kvartalet AS

Arkitekt:
Niels Torp as arkitekter mnal/ interiørarkitekter mnil v/ Niels A. Torp
prosjektansvarlig, Hanne U. Solheim
prosjektleder, Henriette Aspen arkitekt,
Trine Rosenberg interiørarkitekt.

Landskapsark.: Bjørbekk og Lindheim

RIB: Haug og Blom Bakke AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Prod. puss: maxit (tidl. Optiroc) sekkeskuring, Serpo-puss; farge 2510-Y30R

Prod. murstein: Bratsberg Teglverk – struktur pastell gul

Murarbeider: Murus AS

Natursteinsmuring: Ellinggaard

Byggeår: 2003–2004

Areal: 2522 m2 BTA (2290 BRA) + kjeller 970 m2 BTA .

Konstruksjon: Stålsøyler m/plattendekker. Lett-tak lagt med fall mot yttervegger.

Materialvalg: Sekkeskurt tegl, vrakskifer, oljet eik og malte plater.

Overflater: Bratsberg pastell gul sekkeskurt med lys puss farge 2510-Y30R. Eikepanel og -lekter oljet med eikefarget pigment (Svenneby). Plater malt med akrylmaling mørk grå NCS S 7000.

Bygget ble presentert i boka "Norsk Murarkitektur".


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong