inspirasjon

Velg kategori

Hofftunet

Sted: Oslo, Arkitekt: Anker & Hølaas AS v/ Kari Nissen Brodtkorb MNAL

Medarbeider: Svein Eie Sørensen og Stein Viggen Olsen, begge sivilarkitekter MNAL.

Byggherre: Selmer Furuholmen A/S

Rådg. ing. byggteknikk: Sivilarkitekt Bjørn Darvik

Entreprenør: Selmer Furuholmen A/S

Prosjektering/ bygging: 1984 -1988

Netto tomt: 17 100 m2

Brutto tomt: 18 600 m2

Bebygget areal(ekskl. Garasje under terreng): 11 160 m2

Utnyttelsesgrad: 0,6

Antall leiligheter: Bebyggelsen består av 16 hus av varierende høyde 2, 3 og 4 etg., lagt rundt tre bilfrie tun. Hvert hus består av 11 stk. leiligheter fordelt på 2, 3, 4 og 5 rom.

Bygget ble presentert i MUR 1-1988, og som hun sammen med andre byggeprosjekter fikk Murverksprisen for i 1988.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong