inspirasjon

Velg kategori

Hials, Høgskolen i Ålesund

Arkitekt: Odd Slyngstad arkitekter AS

Høgskolen i Ålesund, HiALS,

Arkitekt: Odd Slyngstad arkitekter AS

Adresse: Larsgårdsvegen 2, 6025 Ålesund

Byggherre: Statsbygg

Byggeår: 1999


UTFORMING:
Anlegget består av fire bygningskropper som danner et kvadratisk sentralrom over fire etasjer. For å aktivisere rommet er bygningskroppene formet med gallerier mot sentralrommet som gir adkomst til hovedfunksjonene oppover i etasjene.

Heiser og trapper er anlagt i tilknytning til broene som binder galleriene sammen. Sentralrommets grunnplan ligger på to ulike nivå som følge av terrengets beskaffenhet, noe som bidrar til å variere romopplevelsen.

For ytterligere å tilføre spenning er det plassert et sylindrisk bygningsvolum asymmetrisk i rommet. Mellom bygningskroppene er det hengt opp en svevende kvadratisk takskive for å gi variasjon i dagslysinnfallet. Rotunden er ført gjennom takflaten.

Konseptet gir korte og effektive ganglinjer mellom de ulike funksjonene, og gjør det enkelt å orientere seg i anlegget. Sentralrommet danner samtidig en opplevelsesrik, kontakt-fremmende og inspirerende ramme rundt Høgskolens indre liv.

Anleggets enkle organisasjonsprinsipp gjenspeiles gjennom det arkitektoniske uttrykket. De fire bygningskroppene står fritt som selvstendige, faste volumer, med sentralrommets glassflater som mellomledd.

Hver bygningskropp har to rømningstrapper som danner vertikale holdepunkter for volumoppbyggingen.
Rotunden inneholder i all hovedsak lukkede funksjoner, for å oppnå den ønskede fasthet i formuttrykket. Storauditoriet går over de to nedre plan og korresponderer derved med tilsvarende nivå i sentralrommet.

I de to øvre etasjene ligger navigasjonssimulatoren med projeksjon over 180 grader direkte på den buede veggflaten. Fellesbygget mot syd inneholder de viktigste fellesfunksjonene med kantinen i 1. etasje. En mindre del av serveringsområdet er trukket ut i sentralrommet for å tilføre aktivitet.

På plan 2 er biblioteket gitt en generøs og luftig utforming med åpen forbindelse til lesesalen over. Bibliotekets plassering er fremhevet gjennom eksteriørets utforming for å understreke denne funksjonens betydning i anlegget.
For øvrig inneholder huset generelle undervisningsrom, laboratorier og kontorer.

Det er hele veien lagt vekt på å plassere alle offentlige funksjoner ut mot sentralrommet, mens bygningskroppenes indre er disponert til mer spesialiserte formål. Under sentralrommets øvre nivå er det innpasset en studentbokhandel med adkomst fra sentralrommet.

MATERIALBRUK:
Ytterveggene er forblendet med lys finsk tegl. Større glassflater samt tilbaketrukne fasader er utført med pulverlakkerte aluminiumsprofiler og silketrykket glass i enkelte soner.

Innvendig har anlegget en nøktern solid standard, med en lys blond nordisk farge- og materialholdning. I sentralrommet er standarden hevet noe. Her er hovedgolvet utført i terrazzo med innslag av finslipt Ottaskifer, som også er benyttet i trappeløp.

På gallerier og broer er det lagt eik helved parkett. Dekkene er underkledt med trespiler, mens hovedtaket er utført med utsparklede hullperforerte gipsplater. Indre veggsjikt er mot galleriene kledt med bjerkefinerte plater.

I bruksrom er det gjennomgående lagt linoleumsgolv. Vegger er trukket med finmasket strie, og himlingen er utført i hardpresset steinull.

Hvert av bygningsvolumene har fått en egen farge, som brukes for å fremheve enkelte bygningselementer i interiørene. I auditoriene er det benyttet utsparklede gipshimlinger i reflekterende soner, med trespiler eller perforert gips i absorberende soner.

Husets farge- og materialbruk er fulgt opp gjennom valg av møbler og løst inventar. Utførelsen er i bjørk, rustfritt stål, glass og sorte tekstiler.

Det er bevilget kr 900 000 til utsmykking av anlegget. Utsmykkingen vil omfatte sentralrom, bibliotek og lesesal, samt uteområdet i tilknytning til hovedinngangen.

UTOMHUSANLEGG:
På forplassens øvre nivå er det lagt skifer med trinn og forstøtningsmurer i flammet iddefjordgranitt. Det er plantet to kastanjetrær omkranset av sittebenker utført i oljet eik kjerneved.

I husets nærområde er det benyttet betongstein med kanting i granitt. Langs yttervegger er det lagt en stripe smågatestein, som også går igjen i soner for sykkelparkering og fastmonterte benker.

Området er beplantet med trær og busker som understøtter nabolagets frodige karakter.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong