inspirasjon

Velg kategori

Hardangerbrua

Sted: Ullensvang kommune , Byggeår: 2013

Prosjektet er en del av Hardangerbrua og omkringliggende veier og tunneler der Veidekke har levert alle betongarbeider. Les mer på veidekke.no
______________________________________________________________

Hardangerbrua er en bro mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang kommuner. Broen ble offisielt åpnet for ordinær trafikk den 17. august 2013, og erstattet ferjeforbindelsen Bruravik–Brimnes mellom Bruravik i Ulvik kommune og og Brimnes i Eidfjord

Hardangerbrua er bygd som ei tofelts hengebru med gang og sykkelveg. Brua har eit hovudspenn på 1310 meter og ei total lengde på 1380 meter. Hardangerbrua er no den lengste hengebrua i Norge.

Bru-tårna har ei høgd på 200 meter over fjorden. Seglingshøgda er 55 meter.

Prosjektet omfattar også 2675 meter tunnel og 800 meter veg i dagen. I tillegg er det bygd 900 meter gang- og sykkelveg fram til brua.

Prosjektering av brua er utført av bruseksjonen i Vegdirektoratet i samarbeid med innleigde konsulentar. Dette arbeidet starta i slutten av mars 2006. Statens vegvesen Region vest har hatt ansvar for prosjektering av tilførselsvegar og tunnelar.

.

Bygging av tilførselsvegar starta 26. februar 2009. Bygging av brutårn starta 7. oktober 2009, og var ferdige i mai 2011. Catwalk var ferdig 7. september 2011. Kabelspinninga tok til 6. november 2011. 

 

Kilde: Statens vegvesen

 


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong