inspirasjon

Velg kategori

Gulli Bru

Sted: E16 Slomarka-Kongsvinger , Byggeår: 2014
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Ferdig: September 2014
  • Rådgivende konsulent: Aas-Jakobsen
  • Hovedentreprenør: Skanska Norge
  • Rådgivende konsulent lansering: Steahler & Knoppik GmbH

Gulli bru over Glomma er 741 meter lang og den estetisk vakre brua glir inn i landskapet på en utmerket måte. De mange slanke søylene gjør at brua nærmest svever over elveløpet og speiler seg i vannflaten.

Brua er bygget etter den såkalte lanseringsmetoden, og det er første gangen denne metoden er benyttet i større omfang i Norge. Ved siste lansering (jekking) var totalvekten av brua ca. 21.500 tonn, som tilsvarer vekten av 14.000 personbiler. Den vellykkede gjennomføringen åpner opp for at slik byggemetode også kan benyttes for framtidige store bruprosjekter. Gulli bru har ca. 35.000 m2 meget vakker bordforskalet betongoverflate uten en eneste flikk, dette tilsvarer arealet av ca. 5 fotballbaner.

For å oppnå avtrykket av bordforskaling i kassetverrsnittet ble det benyttet strukturfinér på alle synlige flater og denne forskalingen ble gjenbrukt på alle de 30 seksjonene.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong