inspirasjon

Velg kategori

Gullhella bolig og aktivitetssenter

Sted: Asker, Arkitekt: Sigmund Skeie, Oslo

Gullhella bolig og aktivitetssenter

Adresse: Gml. Røykenvei 11, 1386 Asker

Arkitekt: Sigmund Skeie, Oslo

Byggeår: 2000 – 2002

Byggherre: Asker Kommune

Brutto areal: (968 + 1037)bruksareal = 2005 m2

Bebygd areal: 1549 m2

Rådg. bygg.: Sigmund Skeie, Oslo

Generalentreprise: Asker entreprenør AS, Drammen, v/ Lars Petter Berg

Betongarbeider: RS-Bygg as og Nor-Betong as

Mur-, puss-, flisarb.: Stryken og Gudbrandsen as


Plandisposisjon: Prosjektet består i hovedsak av to bygninger; et bofellesskap med 2 x 4 leiligheter samt fellesrom og et aktivitetshus med dagplasser for 10 + 8 personer, som i helger benyttes til avlastning.

Konstruksjoner: Grunn og fundamenter: Aktivitetshus er gulv på grunn. Bolig er gulv frittspennende betongelementer.

Yttervegger: Leca 300 Iso-blokk, pusset og malt utvendig,
innvendig pusset/malt/flislagt/strie/trekledning.

Innervegger murt 200/150/175 lydblokk Leca med overflater som yttervegg.

Yttertak: Takstoler/I-bjelker i tre, su-tak, papp, taktekking
takstein/kobberplater.

Diverse innredninger: Takheiser i leiligheter, basseng- og
fysioterapirom, samt sanserom.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong