inspirasjon

Velg kategori

Georgernes Verft

Sted: Bergen, Arkitekt: Scandiaconsult AS (tidligere Arkon AS)

Georgernes Verft

Arkitekt: Scandiaconsult AS (tidligere Arkon AS)
v/ sivilarkitektene Torstein Skauge og Anne Carlsen

Adresse: Bergen

Byggherre: Bergen og Omegn Boligbyggelag

RIB: Instanes AS v/Nils Bakke

Hovedentreprenør.:
Veidekke ASA (grunn og betong/ tømrer)
Hans Helgesen og Sønner AS (murer)
Arne Wikholm AS (anleggsgartner)

Prod. stein/ blokk: Optiroc, Hanson Brick, Blockney

Prod. mørtel/ puss: Vestnorsk Mørtel AS

Areal: 20.045 m2 brutto (inkl. parkering)

Byggeår: 1999 – 2002

Bæresystem: Plaststøpt betong

Materialer:
Murtyper: Slemmet tegl (Bratsberg) i blokker i bakkant. Hanson Brick, Albinoni i bygg mot sjøen og Topas i fasadepartier i overgang mot tidl. industribygg, nå kulturhuset USF.

Pusset, silikatmalt (rød) Leca eller glassbyggestein i inngangspartier i Boliggaten. Fliser på utvendig trappekonstruksjon med fellesrom under: Monoseram, Trend 04, mørk grå.

Detaljer: Tegl som forblending av betong-/trekonstruksjoner. Drenerende murmatter utenpå GU-plater i alle stendervegger.

Bygget fikk en av fire murverkspriser Bergen og omegn murverkspriser delte ut i 2003. Kirken ble også presentert i MUR 2-2003.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong