inspirasjon

Velg kategori

Enebolig Bendvold

Sted: Oslo, Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS v/sivilarkitekt MNAL Svein Lund, Byggeår: 1992

Rådgivende ing. byggteknikk: Aker Byggmesterforening AS, v/ Jan E. Trøen

Murmester: Aker Byggmesterforening AS

Areal: Ca. 300 m2

Leca isoblokk pusset med gjennomfarget mørtel

Bygget fikk murverksprisen for lettklinkerblokk 1993 og ble presentert i MUR 3-1993 og i boka "Norsk Murarkitektur"


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong