inspirasjon

Velg kategori

E 10 - Akkarvika

Sted: Moskenes, Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS, Byggeår: 2014
  • Byggherre: Statensvegvesen
  • Ferdig: Desember 2014
  • Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Hovedrådgiver: Statens vegvesen
  • Rådgivere Konstruksjon: Aas-Jakobsen Trondheim AS
  • Entreprenør for rasoverbygg: Veidekke Entreprenør

Den to kilometer lange strekningen slynger seg langs havet gjennom Flakstad og Moskenes kommune i Lofoten. Tidligere har vegen hver vinter vært stengt på grunn av snøskred eller fare for snøskred. I tillegg er det flere registrerte områder med steinsprang og isras. Med ny tunnel, rasoverbygg og bredere veg har sikkerheten og fremkommeligheten blitt bedre for de som ferdes langs denne vegen. Det er bygget fire rasoverbygg i betong på i alt 970 meter og prosjektet viderefører tidligere arbeid med rassikring på E10.

Som en del av Nasjonale Turistveger er strekningen E10 spesiell på flere måter. Man må ikke bare ta hensyn til det tekniske i prosjektet men også den spektakulære naturen og de visuelle kvalitetene som ligger i det området vegen er lagt. Rassikringene i betong framstår som kunstverk som fremhever både naturen og veien. Naturen i Lofoten er unik, og en viktig del av slike prosjekter handler nettopp om å ivareta også slike kvaliteter. Glassveggene foran de i alt 190 stålsøylene i overbyggene er montert for å bevare utsikten, men har også en praktisk funksjon – å hindre at det virvles snø inn i rasoverbyggene ved snøskred. Bakveggen i betong har en helning på 5 grader og utformet med sinuskurvatur.

Prosjektet er en av fire finalister til Betongtavlen 2015. Les hva juryen sier om prosjektet her.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong