inspirasjon

Velg kategori

C35, Vestlandspanel, uhøvlet gran

C35 selvkomprimerende betong med tilslag 0-8 mm Svelvik (50%), 8-14 mm Svelvik (40%), 0-6 mm Årdal (10%). Forskaling: Vestlandspanel, uhøvlet gran


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong