inspirasjon

Velg kategori

C35, Uhøvlete bord, gran

C35 betong med tilslag 0-8 mm Svelvik (53%), 8-14 mm Svelvik (11%), 14-24 mm Svelvik (36%). Forskaling: Uhøvlete bord, gran


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong