inspirasjon

Velg kategori

Bolig i Trolla

Sted: Trondheim, Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor

Enebolig Trolla
Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor v/ sivilarkitekt MNAL Svein Skibnes
Rådg. ing. byggtekn.: Harboe og Leganger as
Entreprenør: Kjell Husby, selvbygger
Prod. murstein: Gann - Graveren as
Prod. mørtel: Trondheim mørtelverk as
Byggeår: 1995 – 2000
Areal: Brutto 200 m2
Konstr./ materialer: Skallmur i tegl med 15 cm isolasjon og bærende innervange. 1/2-steins innervegger.
Plasstøpte betongdekker. Utvendig er teglveggene fuget, innvendig sekkeskurt.
Teglfliser på gulv. Båndtekking og beslag ikobber.

Bygget ble presentert i MUR 3-2000.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong