inspirasjon

Velg kategori

Bjørvikatunnelen - en del av Operatunnelen

Sted: Oslo

Byggherre: Statens vegvesen
Rådgivende ingeniør:Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

Entreprenører:
Sjødelen: AF Bjørvikatunnelen (Skanska Norge AS, Volker Stevin BV, BAM Civiel BV)
Havnelageret: NCC AS
Sørenga: AF Gruppen Norge AS

Bjørvikatunnelen i Oslo havn kobler sammen Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Tunnelen er 1100 m lang og består av senketunnelen i sjøen og betongtunneler med ramper på landsidene, Havnelageret og Sørenga. Sammen med Svartdalstunnelen danner dette tunnelsystemet Operatunnelen.

Betongtavlen i 2011. Bjørvikatunnelen tildeles betongtavlen 2011 for utvikling og fremragede bruk av betong i et stort, komplisert og utfordrende anleggsprosjekt hvor konstruksjonens funksjonskrav har stilt helt spesielle krav til betongens egenskaper.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong