inspirasjon

Velg kategori

Bayerferrox 920C, høvlet

C35 betong med tilslag 0-8 mm Svelvik (50%), 0-6 mm Årdal (10%), 8-14 mm Svelvik (10%), 14-24 mm Svelvik (30%). Forskaling: Høvlete bord, gran. Fargepigment: Bayerferrox 920C


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong