inspirasjon

Velg kategori

Ansgarkapellet

Sted: Kristiansand , Byggeår: 2008

Utforming og glasskunst: Kjell Nupen i samarbeid med Integrert Kunst AS

Plasstøpte, innvendig eksponerte bordforskalte vegger.
Utvendig kledd med Cor-ten stål

Symbolikk
Kapellet har en kubisk form på 9x9x9 meter tilsvarende ”det aller helligste” i templet i Det Gamle Testamente. Alle sentrale mål i kapellet går opp i 3-gangen som symboliserer Treenigheten. Kapellets tak er brutt av en triangulær glasskonstruksjon som bringer lyset ned i kapellet. De skjøre høye glassøylene i kapellets hjørner som ”bærer” den tunge betongen har sentrale symboler og symboliserer det skjøre og fragile i møte med det massive og bestandige. Kristusfiguren på frontveggen utgjør rommets senterpunkt.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong