fakta om mur og betong

Varmeisolasjon, mur og betong

Vanlig betong og tegl har stor varmelagringskapasitet, men har dårlige isolasjonsverdier og må tilleggsisoleres

Produkter og løsninger med lettbetong har lavere varmelagringskapasitet, men har i seg selv gode varmeisolerende egenskaper, og kan i nødvendig tykkelse gi tilstrekkelig varmeisolasjon uten bruk av separate isolasjonssjikt. Ikke minst har porebetong gode, isolerende egenskaper.

Det finnes også flere produkter og løsninger hvor mur og betong kombineres med ulike isolasjonsmaterialer, f..eks. betongelementer med innlagt isolasjonssjikt, Leca Isoblokk og forskalingssystemer for fastholding  av skumplast. Det sistnevnte systemet gjør det mulig å plassere isolasjonssjiktet i midten av betongveggen, med betong på begge sider, også i plasstøpte konstruksjoner.

I en skallmurvegg av tegl plasseres isolasjonssjiktet i hulrommet mellom de to teglvangene.

Skriv ut siden