fakta om mur og betong

Sunn, økonomisk kjøling

- Mange som ikke benytter seg av passiv kjøling bruker mye energi unødvendig, sier Mads Mysen, forsker ved Byggforsk.

Riktig temperatur er avgjørende for helse, trivsel og produktivitet. Lavere temperatur betyr at vi oppfatter luften som friskere. I varme perioder er det viktig å kjøle luften for å oppnå riktig temperatur.

Forskning

I tillegg til å være energieffektivt, viser forskning at det kan være sunnere å la mur og betong stå for kjølingen av bygg. Mange undersøkelser viser at brukere av bygg med mekanisk kjøling er mer innemiljøplaget enn brukere av andre bygg. Det er også påvist av brukere av naturlig ventilerte bygg tilpasser seg større variasjon i innetemperaturen.

Dette tilsier at det er både fornuftig og mulig å redusere behovet for mekanisk kjøling ved å utnytte den termiske massen (mur, betong eller annen masse med lignende egenskaper) ved kjøling, sier Mysen i en artikkel nylig publisert av Byggforsk.

Om natten kjøles bygningskroppen ned ved hjelp av kald uteluft. Til dette kan bygningens ventilasjonsanlegg også benyttes. På dagtid vil kald bygningsmasse bidra til å kjøle ned oppholdsrom, ofte tilstreklig til en god innetemperatur uten ekstra kjøling på dagtid.

- Betong er særlig egnet til passiv kjøling. Betong har god temperaturlednings-, og lagringsevne, slik at store mengder kjøleenergi blir værende i betongen, slår Mysen fast.

Energisparing

Ved utnyttelse av kjølingen fra den termiske massen i bygningen, sammen med nattventilasjon, kan maksimal temperatur inne bli inntil 6 °C under maksimal temperatur ute, viser forskningen. Mange steder i Norge bør det derfor være mulig å oppnå god innetemperatur uten mekanisk kjøling, mener Mysen.

Sammenligninger mellom kontorer med lette gipsvegger og tunge murvegger viste at murløsningen reduserte kjølingsbehovet med 25 prosent. Forsiktige beregninger tilsier at utnyttelse av termisk masse forsvarer en merinvestering på rundt 100 kr/m2 i næringsbygg.

Miljøeffektiv løsning

Utnyttelse av passiv kjøling reduserer også energibruk til oppvarming og kjøling uten at dette går ut over inneklima, eller snarere tvert imot, sier forskningen Mysen støtter seg på.

- Byggenæringen står for så mye som 40 prosent av samfunnets ressursbruk, og dette må reduseres kraftig for å nå målene om bærekraftig utvikling i fremtiden. En bedre utnyttelse av mur eller betong for å redusere energibruken er et lite skritt på veien som både gir et bedre økonomisk og inneklimamessig resultat, summerer Mysen.

Skriv ut siden