fakta om mur og betong

Støyplager kan gå på livet løs

Bedre lydisolasjon og skjerming mot støy kan redde både liv og miljø, hevder Truls Gjestland, støyforsker ved Sintef i Trondheim. I en artikkel i Huseierinfo som er et tidsskrift for Norges Huseierforbund, fremgår det at omkring 750.000 mennesker her i landet bor i risikosoner med mye trafikkstøy og disse har en klart økt risiko for å bli utsatt for hjerte- og karsykdommer som en følge av støyplager. Risikoen øker allerede ved et døgnnivå på rundt 60 desibel. Statistisk sett vil dermed trafikkstøy hvert år kunne koste mellom 60 og 100 mennesker livet hevder Gjestland ifølge forskning.no. Ifølge Gjestland er det ikke helt klart hvorfor støy har en så alvorlig effekt på helsa vår. Sannsynligvis henger det sammen med mangel på søvn og hvile, som igjen fører til stressreaksjoner.

En mulig løsning er ifølge Gjestland å gjøre kjøretøy og vegdekker mer støysvake.
En annen og velfungerende løsning som byggebransjen kan bidra med er å benytte støydempende bygningskonstruksjoner for å skjerme mot støy utenfra. I urbane strøk og der det er mye trafikk, er betong og mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø. Boliger i mur og betong gir god lydisolasjon, dette er en av de viktigste trivselsfaktorene i boligbygg
God lavfrekvent isolering er bare praktisk mulig med tunge konstruksjonsmaterialer, slik som for eksempel mur- og betongkonstruksjoner. Lydisolerende konstruksjoner må enten være tunge, stive, massive og tykke eller utføres som dobbeltkonstruksjoner.
 
Lydisolerende egenskaper økes med flatevekt opp til en naturlig økonomisk grenseverdi. Over denne grensen vil det være naturlig å se på en kombinasjonsløsning (dobbeltkonstruksjon). Mur og betong skjermer spesielt godt mot luftlyd og støy utenfra, betydelig bedre enn for lette materialer.

 

Skriv ut siden