fakta om mur og betong

Store risikomomenter ved brann i høyhus i tre

En tyngre østerriksk forkningsrapport slår fast at høye trehus introduserer uønskede og utilsiktede risikoelementer.

Studiene er utført på vegne av Arbeitsgemeinscahft Bau!Massiv! som er en østerrisk interesseorganisasjon med lignende formål som BMB.

Hovedpunkter fra Schneider/Oswald:
Brandschutztechnische Analyse von Massiv- und Holzbauweisen
Technische Universität Wien, 2003

Med Østerriksk grundighet har forfatterne gjennomført en risikoanalyse hvor mur og betong er sammenlignet med tilsvarende konstruksjoner i treverk. Her er noen utdrag fra rapportens konklusjoner:

Det enkleste er det sikreste.

Rapporten understreker både at det blir færre branner og at tunge konstruksjoner har en reservekapasitet innebygget (som følge av test- og klassifiseringsregimet).

Mur og betong gir høy toleranse både mot uvettig bruk, elektriske feil og tilsiktet skadeverk.

Forfatterne nærer ellers samme bekymring som BMB forfekter: Fleretasjers trehus er lovlig også i Østerrike, basert på dokumentasjon gjennom risikoanalyser. For å få til dette er det nødvendig med kompliserte konstruktive tiltak, vanligvis supplert med aktive tiltak i tillegg. Forfatterne frykter en tilsvarende utvikling som man allerede har i New Zealand, Australia og USA. Innbakt i den østerriske bekymringen ligger også et nytt aspekt:

Det som vil skje i praksis er at man bytter ut ubrennbare konstruksjonselementer med brennbare konstruksjonselementer som hver for seg har samme normative brannklasse. Påstanden om at hele byggverket dermed har samme brannsikkerhet holder ikke pga:

Tunge konstruksjonselementer har i virkeligheten større brannmotstand enn den normative
Stabilitet og bæreevne av det komplette byggverket blir usikrere pga statikken som endrer seg og mange sammenføyningsdetaljer etc som forutsettes å virke under en brann

Studiene er utført på vegne av Arbeitsgemeinscahft Bau!Massiv! som er en østerrisk interesseorganisasjon med lignende formål som BMB. Klikk her for å komme inn på deres hjemmeside.

http://www.baumassiv.at/
 

Skriv ut siden