fakta om mur og betong

Smågrisfjøs mest utsatt for brann- bøndene velger å bygge opp igjen i betong

Magnus Finnbakk i Time er en av de mange bøndene i Rogaland som har blitt rammet av fjøsbranner de to siste vintrene. Idag er det bare branntomten igjen etter at mellom 200 og 300 griser strøk med i brannen i januar. Vi ser  at alle låvene er påbygde litt i gytt og pinevær. Det fører til at brannen sprer seg lett mellom de forskjellige delene, og det er farlig, sier Lise Peterson, prosjektleder, Brannvesenet i Sør-Rogaland som jobber med brannsikkerheten i landbruket. Det er store tragedier når det brenner for bønderne og alle som er involvert, sier hun. Nå får grisebonden i Time råd med seg verdifulle råd i gjenoppbyggingsprosessen. 2100 smågris skal få plass i nybygget.

– Vi velger litt andre løsninger nå. Vi velger bort alt treverk og brennbare materialer og bruker betong. Vi velger bort utsatte punkter som varmeovner og varmelamper, og legger vannbåren varme i gulvet for å sikre oss mot at det skal skje igjen på den samme måten, sier han.

Artikkelen og foto er hentet fra NRK Rogalandd. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.7917772

Skriv ut siden