fakta om mur og betong

Ønsker vi flere bybranner?

Gjennom århundrer er norske byer blitt hjemsøkt av branner. Mange av dem med store materielle ødeleggelser og tap av menneskeliv. Trondheim er et eksempel på hvor enkelt branntilløp kan utvikle seg til omfattende bybranner. Kun tilfeldigheter har stoppet flere branner i trehuskvartaler etter denne tid.

I stedet for å ta lærdom av historien ønsker mange på nytt å fortette våre sentrumsområder med trekonstruksjoner. Og det er slett ikke beskjedne bygninger det er snakk om. Parkeringshus, kjøpesentre og bolighus over mange etasjer står på ønskelisten. Spørsmålet er: Er vi tjent med denne utviklingen, ønsker vi flere storbranner?

De som ønsker høyhus og andre store konstruksjoner i treverk, mener at ulike sikkerhetstiltak kan gjøre bebyggelsen like brannmessig sikker som konstruksjoner i ubrennbare matrialer. Det er en teori som kan vise seg vanskelig å etterleve i praksis. Fortetting med trehusbebyggelse er en stor utfordring når det gjelder sikring mot brann og ødeleggelser.

Da Ålesund brant for 100 år siden ble det innført klare restriksjoner på bruk av treverk i bybebyggelse. Regelverket er siden endret og justert i takt med den teknologiske utviklingen, men fortsatt gjelder et generelt forbud mot bruk av treverk i hovedbæresystem i bygninger over to etasjer. I bygninger over fire etasjer er det heller ikke anledning til å benytte treverk i etasjeskiller og skillevegger mellom brannceller.

Brannstatistikken slår fast at ildpåsettelser kan være årsaken til så mye som 30 prosent av brannene i de store byene. Yttervegger i mur eller betong er derfor en viktig del av brannsikringen. Den hyppigste brannårsaken i Norge er elektriske feil, og feil på det tekniske anlegget utgjør en betydelig risiko. Elektriske anlegg lagt i mur og betong vil ytterst sjelden kunne forårsake brann. Videre kunne mange av de tragiske rekkehusbrannene med spredning mellom boenhetene vært unngått med bruk av skillevegger i mur eller betong.

Vårt poeng er å rette oppmerksomheten mot det faktum at det enkle oftest også er det sikreste. Komplekse trekonstruksjoner med supplerende tiltak i form av sprinkling, alarm etc. gir mange muligheter for feil. Sprinkleranlegg er avhengig av regelmessig tilsyn og kontroll dersom dette skal anses som et pålitelig tiltak. Det er altfor mange eksempler på at sprinkleranlegget ikke har virket som forutsatt under brann. Bygningskonstruksjoner i mur og betong brenner ikke og bidrar heller ikke med energi til ”bålet”. Tunge konstruksjoner vil snarere tvert imot bidra til å kjøle ned brannen og således gi lengre tid til rømning og redning i en brannsituasjon.

I sentrum av byer og der befolkningstettheten er stor, ser vi ingen grunn til å ta unødvendige sjanser. Vi bør forene kreftene i å sikre det vi fortsatt har igjen av gammel fin trehusbebyggelse, i stedet for å bygge oss til enda flere potensielle brannbomber.

Skriv ut siden