fakta om mur og betong

Mur og betong og miljø

Mur- og betongbransen erkjenner at vi har et ansvar for å bidra til å redusere klimautslippene. Som vist nedenfor er det også mange positive sider ved våre materialer i forhold til miljøaspektet, og vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre.

  • Mur og betong er basert på naturlige råvarer. Materialene bidrar til et trygt miljø, både inne og ute. De kan også trygt gjenbrukes, enten som råvarer i nye produkter, eller som fyllmasse.
  • Mur og betong er byggematerialer med lang levetid. Kostbart og miljøbelastende vedlikehold reduseres, og samtidig minsker avfallsmengden.
  • Mur og betong er materialer med stor varmelagringsevne. (Termisk masse). Bedre utnytting av disse egenskapene i bygningsmassen vil bidra til betydelig reduksjon av energiforbruk og miljøutslipp. Les mer om det her
  • Det satses store beløp på forskning og utvikling. I løpet av de siste 15 årene har norsk sementindustri halvert sine energirelaterte CO2-utslipp. Det arbeides kontinuerlig med å redusere utslippene ytterligere.
  • Sement- og kalkholdige materialer absorberer gjennom levetida deler av den frigjorte CO2 gjennom karbonatisering. Dette bidrar til å redusere den samlede CO2-belastningen på miljøet.
  • For å få et korrekt bilde av de ulike byggematerialenes miljøbelastning, må det benyttes livsløpsanalyser basert på omforente prinsipper. byggutengrenser.no støtter utviklingen av slike modeller og inviterer hele byggebransjen til å delta i dette arbeidet.

Nedenfor kan du laste ned en enkel powerpoint presentasjon omkring temaet

Skriv ut siden