fakta om mur og betong

Miljøvennlig livssyklus

- Ved korrekt bruk er betong definitivt miljøvennlig, sier Jacob Mehus fra Byggforsk.

- Betongbransjen har gjort mye bra for å finne de riktige løsningene som er mest skånsomme for miljøet. Alt det handler om er å bruke informasjonen, mener forskeren.

Nyere forskning, fra blant andre Byggforsk i Norge og Center for Grøn Beton i Danmark, viser at hvis man planlegger produksjonen og bruken av betong, er det mulig å redusere mengden CO2 utslipp betraktelig. Det er CO2 utslippene og energiforbruket ­i produksjonsfasen betongindustrien tidligere har vært kritisert for.

Mehus presiserer at levetiden til betong er svært lang, og at et bygg som står lenge med lite vedlikehold har minimal innvirkning på miljøet.

- Pusser du opp bygget litt og så står det i 100 år til, da har du spart miljøet for både en rivning og et nybygg, påpeker han.

Planlegging

Ved planlegging og aktivt bruk av mulighetene som er der, blir mange bygg mer miljøvennlige gjennom livssyklusen ved bruk av mur og betong enn andre materialer.

Driftsfasen er kritisk når det gjelder hvor store konsekvenser et bygg har for miljøet

- Det er mange faktorer som avgjør om et bygg er miljøvennlig. Ordet miljøvennlig i seg selv er vanskelig å definere. Det er for eksempel mulig gjennom bruk av betong å passivt kjøle bygg. Da kastes ikke verdifull energi bort på dyre airconditionanlegg, informerer Mehus.

- Det verserer mye feilinformasjon om hvor miljøskadelig betong er, sier Mehus.

- Flere miljøbevegelser og politikere fremmer påstander om at betongen er storeslem, mens det virkelig er andre materialer, brukt feil, som står for miljøgiftene, slår Mehus fast.

Miljødeklarasjoner

Betongbransjen i de nordiske landene har arbeidet målrettet og systematisk med miljøutfordringer i mange år. En rekke prosjekter har gitt resultater som er tilgjengelige for alle.

Miljøvaredeklarasjoner gir konkret og sammenlignbar informasjon. NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) og BNL (Byggnæringens Landsforening) har i samarbeid etablert en stiftelse for miljøvaredeklarasjoner.

Byggforsk er blant de institusjonene som utsteder miljøvaredeklarasjonene. En rekke betong- og sementprodukter har fått miljøvaredeklarasjon og mange er under utarbeidelse.

- Deklarasjonene finnes på NHO hjemmesider under miljø, og gir de som skal bygge svært gode muligheter til å bruke produktene på en miljøvennlig måte, forteller Mehus.

Skriv ut siden