fakta om mur og betong

Miljø, mur og betong - ny brosjyre fra byggutengrenser.no

Brosjyren forklarer på en enkel og pedagogisk måte hvordan mur og betong kan være et av de mest miljøvennlige byggematerialer vi har.

  • Mur og betong har stor varmelagringsevne. Utnyttes dette riktig, kan man spare opptil 20-25% energi.
  • Mur og betong har lang levetid
  • Mur og betong krever lite vedlikehold
  • Ved avhending kan materialen knuses og benyttes på nytt.
  • Eksponert betong og murverk absorberer CO2 i materialenes levetid
  • Mur og betong avgir ingen allergifremkallende gasser.

 Bestill brosjyren hos: post@byggutengrenser.no, eller last den ned her.

Skriv ut siden