fakta om mur og betong

Impregnering av betong, mur, tegl og naturstein

Betong, mur, tegl og natursteinsoverflater har til i dag sjelden blitt impregnert og dette skyldes i stor grad dårlig erfaring med tradisjonelle impregneringsløsninger og manglende oppmerksomhet på hvilke egenskaper slik impregnering kan tilføre.

I en situasjon der vi vil oppleve ekstremvær med mye nedbør og store temperaturforskjeller stadig oftere, vil vi måtte søke etter klimaskjermer og overflater med enda bedre beskyttelse og motstand mot misfarging og nedbrytning. Vi ønsker å belyse hvordan dette kan forbedres med en impregnering.
Dette vil ikke bare øke den tekniske kvaliteten på overflatene men også tilby et bedre estetisk uttrykk ved skiftende værforhold.
 
Årsakene til at impregnering ikke har vært så vanlig finner vi i oppfatningen av at effekten av behandlingen har hatt relativt kort varighet med de tradisjonelle impregneringsproduktene.
Det går dessuten med tid til påføring av selve impregneringen, på toppen av kostnaden med selve impregneringsvæsken. Kort oppsummert har de fleste tradisjonelle impregneringer blitt relativt fort brutt ned av sur nedbør, UV og temperatursvingninger.
Fuktkontroll ved hjelp av impregnering er imidlertid løsningen på mange vedlikeholdsutfordringer som:
 - Salt & kalkutslag
- Groe, alge og mosevekster
- Flekksetting
- Frostsprengning
Ubehandlede overflater blir mørke og det kan oppstå skjolder på drevsider av en fasade
Salt/kalk utslag kan oppstå på ellers flotte betong, tegl og natursteinsfasader. Dette reduserer ofte den estetiske kvaliteten for overflaten, kan være tidkrevende å få bort og problemet kan gjenoppstå.
Alge- og mosevekster er et annet problem som oftest oppstår på skyggesider av konstruksjonene
 
Ny generasjon impregneringsmidler 
Utviklingen har heldigvis gått sin gang også innen dette feltet, og man har nå utviklet en ny generasjon impregnering basert på nanoteknologi- en teknologi som forøvrig er i ferd med å revolusjonere mye i hverdagen rundt oss ellers.
 
Ved at man klarer å holde overflaten vannavvisende gjennom å benytte den siste generasjon impregnering unngår man problemene som er nevnt over. Dette vil bidra positivt på vedlikeholdsbudsjettet, og ikke minst gjøre sitt til at bygget fremstår pent i mange år fremover. 
 ”Gode og gamle" bygg i tegl, betong og naturstein er forøvrig den beste reklamen for å velge nye bygg av samme materiale.
De nye impregneringsproduktene bidrar til at behandlede fasader holder seg lyse selv om deler av fasaden får tilført fukt gjennom regn..
Regn vil også kunne gjøre en slik impregnert fasade selvrensende.
 
Redusert energitap
Studier viser også at det er mye å spare av energiforbruk i bygg ved å impregnere en betong/tegl fasade i et bolig/næringsbygg.
En betongvegg som får et 5% øket fuktinnhold på bakgrunn av regn kan gi hele 50% øket energitap fra overflaten ved uttørkning. Selv om selvfølgelig energiforbruket i stor grad blir påvirket av U-verdi for konstruksjonsdelen, er energitap ved uttørkning en svært interessant problemstilling der impregnering kan vise seg å gi store potensialer.
Slikt energitap ved uttørkning av overflater vil for øvrig også være et problem ved bruk av ubehandlet tre som fasademateriale sammenlignet med malt/behandlet tre. Dette er imidlertid ikke ennå blitt belyst for den type materialer.
 
Produkter i den nye generasjonen impregneringsmidler leveres blant annet fra SurfaProducts Scandinavia As, som er importøren av SurfaPore serien.
Skriv ut siden