fakta om mur og betong

Hvilket byggemateriale er mest miljøvennlig?

Spørsmålet om hvilket byggemateriale som er mest miljøvennlig dukker opp med jevne mellomrom.

I følge Sintef Byggforsk og Stiftelsen Østfoldforsk er det ikke noe fasitsvar på det. Skal man vurdere miljøbelastningen fra et byggemateriale må an vurdere materialet over hele livsløpet. Da er det mange faktorer som spiller inn:

– Materialvalg inn- og utvendig i bygget
– Oppvarmingssystem
– Ventilasjonsstyring
– Ønsket innetemperatur
– Vindusflater
– Grad av solavskjerming
– Materialenes levetid og vedlikeholdsbehov
 
Ofte viser det seg at kombinasjoner av materialer gir det beste resultatet, både miljømessig, arkitektonisk og økonomisk.
 
Skriv ut siden