fakta om mur og betong

Hus i mur og betong råtner ikke

I mur og betong får du hverken sopp eller råte. Såfremt materialene ikke er kontinuerlig nedfuktet beholder materialene sine gode egenskaper så fort de tørker opp igjen.

I Norge har vi årlig fuktskader på bygg for mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Mange av skadene er resultat av dårlige bygningsmessige detaljer og håndverk. I tillegg utgjør fukt og råte i materialer i våtrom en betydelig del av skadeomfanget.

I mange land er det utenkelig å benytte organiske materialer i fuktutsatte områder. Når skal vi komme etter her i landet?

Les mer under fordeler: Mur og betong tåler fukt

Skriv ut siden