fakta om mur og betong

God betong er bestandig

Med "god betong er bestandig" mener vi at en betongkonstruksjon skal ha den levetid den er planlagt for, uten nødvendige og kostbare vedlikeholdsarbeider. Med dagens kunnskap er dette fullt mulig. Rent samfunnsmessig dreier det seg om besparelse av virkelig store beløp.

Betongens konkurransefortrinn er den store fleksibiliteten med hensyn til kvalitetstilpassing og utførelse. Det er i brukerens interesse at et produkt eller byggverk skal ha god funksjon over en ønsket livslengde og lave vedlikeholdskostnader. Dette har betong gode forutsetninger for.

For å sikre at skader på ikke oppstår, er det viktig at produsenter, utførende og rådgivere har tilstrekkelig kunnskap om de egenskaper som gjør betongen bestandig.

Målet med denne bestandighets informasjonen (utarbeidet av Norcem) er å gi betongbrukere en kort innføring i de faktorer som ny viten har vist er viktige for å oppnå bestandige betongkonstruksjoner.

For en fullstendig oversikt kan du laste ned brosjyren "God Betong er bestandig" her

Skriv ut siden