fakta om mur og betong

Form og Farge

Mur og betong er lego og trolldeig for voksne. Mur og betong gir oss ubegrensede muligheter til arkitektonisk utforming.

Det finnes ikke mange tekniske begrensninger på hva som kan produseres i mur og betong. Den eneste begrensningen er vår egen skaperevne og fantasi. Byggets fasader er bygget ansikt utad, og signaliserer byggets funksjon og kulturen bygget står for. Som med mye annet i samfunnet gir dette et første inntrykk, som forteller gjester, kunder og beboere noe om virksomheten og hvem man besøker. En høy grad av finish sier noe om holdningen til kvalitet, et gjennomført samspill mellom byggematerialer virker nytenkende og fremsynt. Mur og betong gir stor frihet og mange valgmuligheter i uttrykk, i alt fra overflater og fager til spennende detaljer.

En betongkonstruksjon kan gis mange former, fra det stengt funksjonalistiske til mer kompliserte former der overflaten gir mulighet for farge, form og detaljer ingen andre materialer kan tilby.

Moderne mur- og betongteknikk gir varme og behagelige former, fra glassblanke- til ru naturoverflater. Alle tenkelige fargespill fra innfarget betong der overflaten skifter nyanser med vær og årstid, til malte flater og naturens eget fargespill i marmor, granitt og andre bergarter.

Skriv ut siden